Press Release FIU
Press release FIU-OM Cardealers and Realestate Agents - English April 2019.pdfPress release FIU-OM Cardealers and Realestate Agents - English April 2019.pdf
Komunikado FIU-OM Bendedo di outo y Makelar - Papiamentu April 2019.pdfKomunikado FIU-OM Bendedo di outo y Makelar - Papiamentu April 2019.pdf
Persbericht FIU-OM Autohandelaren en Makelaars - Nederlands April 2019.pdfPersbericht FIU-OM Autohandelaren en Makelaars - Nederlands April 2019.pdf

Komunikado

Djabièrne 7 di desember 2018

Pakombatilabamentu di plaka, OM i FIU ta aktua kontra di inklumplimentuku deber di registrashon

Ministerio Públiko (OM) i FinancialIntelligenceUnitCuraçao (FIU, antes MOT) a kuminsá den luna di novèmberku un proyektopapromovéregistrashon na FIU di tur persona i instansiakutin e deber pahasiesaki.. A kuminsáku un grupo di makelar i bendedonan di auto. E proyektoakitaparti di di e proyektoku a kuminsá na 2017 dirigí riba esnanku no tamèldu . Meta di e proyektoeitapamehorá e komportashon i investigashon di kliente di esnankutin e deber di mèldu.

Segun e leikontralabamentu di plaka tur esnankutin e deber di mèldu mester registra nan mes serkanan propio Supervisor. Dependiendo di e sektoresaki por ta FIU su departamentu di Supervishon, BankoSentral (CBCS) òfGaming control Board. Banda di e registrashonaki, tur esnankutin e deber di mèldu mester registrá tambe na e Departamentu di Análisis di FIU, kamindatarisibínotifikashon di transakshonnan no-usual.

FIU komo Supervisor tin un total di nuebe (9) di e binti (20) sektor di kompania i profeshon bou di su supervishon. Ta trata aki di entre otro makelar, bendedó di outo, notario i kantor di atministrashon. Kontrali na otro instansianan di Supervishon, FIU den su funshon di Supervisor no konoseadelantáesnankuta bou di su supervishondor di a dunanan un pèrmit of dispensashon. Meskostakonta tambe pa e Departamentu di Análisis di FIU. E deber di registrashon a kedaintrodusí na fin di 2015 a base di un lei di manera ku tur Supervisor tinbista riba esnankunan mester supervisá. Por wak si un organisashontakai bou di supervishon di FIU dor di subi e wèpsait di FIU.

Sea ken sea ta e Supervisor, tur esnankutin e deber di mèldu mester registra nan mes na e Departamentu di Análisis di FIU. Dor di registrashon, FIU komokomoorganisashon di análisis tin un mihóbista riba e komportashon di mèldu di e diferente sektornan. Di e manera aki por informá e diferente Supervisornanmihó.

Riba e wèpsait di FIU por haña dos diferente formulario paregistrá. Si persona of instansianan no kumplikunan deber di registrashon, esaki por kondusí na un persekushon penal di OM. No registrashonta un echo kastigabelpalei. Si no kumpliku e leiakitin un kastigu di prizònku un máksimo di un (1) aña òf un but di máksimoNAf 100.000,- òf tur dos. Si ta trata di un krimen (intenshonal) tin un kastigumáksimo di kuater (4) aña di prizòn i un but di máksimoNAf 1.000.000,- òf tur dos tambe por taposibel.

Tur dunadó di servisiokutin e deber di mèldutakedainvitápakontrolá si nantaregistráserka FIU (Departamentu di Análisis) i serkanan propio Supervisor.

Pamasinformashon por tumakontaktoku FIU na telefòn 462-6588 ekstenshon 12 òf por manda un email na:supervision@fiucuracao.cwòfanalysis@fiucuracao.cw.

Teksto di e leinan i ordenasanan relevante, lista di e organisashonnanku deber di mèldu i formularionan di registrashon di tantu e Supervisor komo e Departamentu di Análisistadisponibel riba e wèpsait di FIU, www.fiucuracao.cw.

==================================


Persbericht

vrijdag 7 december 2018

In de strijd tegen witwassen pakken FIU & OM niet-naleving registratieplicht aan

Het Openbaar Ministerie (OM) en de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU, voorheen het MOT) zijn in november gestart met een project om de registratie van meldplichtige personen en instellingen bij de FIU te bevorderen. Begonnen wordt met een groep makelaars en voertuighandelaren. Dit project is onderdeel van het niet-meldersproject dat in 2017 is begonnen. Dat project heeft als doel om het meldgedrag en het cliëntenonderzoek van meldplichtigen te verbeteren.

Volgens de anti-witwaswetgeving dienen alle meldplichtigen zich te registreren bij de eigen Toezichthouder. Afhankelijk van de sector kan dat zijn de FIU afdeling Toezicht, de CBCS of de Gaming Control Board. Daarnaast dienen alle meldplichtigen zich ook te registreren bij de Afdeling Analyse van de FIU, die de meldingen van ongebruikelijke transacties ontvangt.

De FIU als Toezichthouder heeft in totaal 9 van de meer dan 20 meldplichtige beroeps/bedrijfssectoren onder haar toezicht. Het betreft onder andere makelaars, voertuighandelaren, notarissen en administratiekantoren. Anders dan bij de andere Toezichthouders, kent de FIU als Toezichthouder haar ondertoezichtgestelden niet al door een vergunning of ontheffing af te geven. Hetzelfde geldt voor het Analyse-onderdeel van de FIU. Opdat alle Toezichthouders zicht hebben op wie zij toezicht moeten houden, is eind 2015 de registratieplicht wettelijk ingevoerd. Of een organisatie onder het toezicht van de FIU valt, kan op de website van de FIU worden bekeken.

Ongeacht wie de Toezichthouder is, dienen alle meldplichtigen zich wettelijk ook bij het Analyse-onderdeel van de FIU te registreren. De FIU als analyse-organisatie heeft door de registraties een beter zicht op het meldgedrag van de verschillende sectoren. Zij kan kan hierdoor ook de verschillende Toezichthouders beter daarover informeren.

Op de website van de FIU zijn de twee verschillende registratieformulieren te vinden. Geven personen en instellingen geen gevolg aan hun registratieplicht, dan kan dit leiden tot vervolging door het OM. Het niet-registreren is namelijk een strafbaar feit. Op overtreding staat maximaal één jaar gevangenisstraf of maximaal NAf 100.000 geldboete, dan wel beide straffen open. In geval van een misdrijf (opzet) is maximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal NAf 1.000.000 dan wel beide straffen mogelijk.

Alle meldplichtige dienstverleners worden bij deze uitgenodigd om te controleren of zij geregistreerd zijn bij de FIU (afdeling Analyse) en hun eigen Toezichthouder.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de FIU op telefoonnummer. 462-6588 toestel 12 of per e-mailadres: supervision@fiucuracao.cw, of analysis@fiucuracao.cw.

De tekst van de relevante wet- en regelgeving, een lijst van meldplichtige organisaties en de verplichte registratieformulieren voor zowel de Toezichthouder als de Afdeling Analyse is te vinden op de website van de FIU, www.fiucuracao.cw.

==========================

PERSBERICHT 2018-03-07


Willemstad–Conform de huidige planning van de “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF) zal Curaçao in het jaar 2022, evenals dat gebeurde in het jaar 2011, worden geëvalueerd op de naleving van de 40 FATF Financial Action Task Force aanbevelingen. Deze aanbevelingen betreffen de internationale normen om witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatie van wapens tegen te gaan.

De FATF-aanbevelingen zijn in februari 2012 aangenomen en zijn voor het laatst in november 2017 gewijzigd. Eén van de belangrijkste gevolgen van de herziening is de nieuwe Aanbeveling 1. In deze aanbeveling wordt aangegeven dat elk land haar risico’s van witwassen van geld en terrorismefinanciering moet identificeren, beoordelen en begrijpen.

Om hieraan te kunnen voldoen dient Curaçao een nationale risicobeoordeling/“National Risk Assessment” (NRA) uit te voeren. De regering van Curaçao heeft op voorstel van de Minister van Financiën hiervoor bij landsbesluit een Stuurgroep en een Nationale Werkgroep ingesteld. De Stuurgroep zal in samenwerking met de Wereldbank deze week de eerste “NRA Assessment workshops” organiseren, waarbij gebruik zal worden gemaakt van een door de Wereldbank ontwikkelde “NRA Tool”. De Stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de CIWG en de FIUCommissie inzake het Witwassen van Geld en de Financial Intelligence Unit, geeft gedurende het NRA-proces ook leiding aan de Nationale Werkgroep en is verantwoordelijk voor de eindredactie van het NRA-rapport.

De Nationale Werkgroep is met name belast met het uitvoeren van de NRA en bestaat uit vertegenwoordigers van relevante instanties uit de publieke sector. Ter uitvoering van de verschillende onderdelen van de NRA Tool zijn er uit de Nationale Werkgroep ook sub-werkgroepen gevormd. Afhankelijk van het te behandelen onderwerp door een sub-werkgroep, maken ook participanten vanuit de private sector deel van deze groepen.

De workshops van de Wereldbank vinden deze week plaats bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Tijdens deze workshops zullen de sub-werkgroepen aanvangen met het verzamelen van data over hun aandachtsgebied en zullen zij deze inbrengen voor verwerking in het NRA rapport. Deze dataverzameling zal gedurende het jaar worden voortgezet vanuit alle betrokken sectoren en diensten.
De workshops hebben onder andere als doelstelling de deelnemers kennis te laten maken met het risicoanalyse aspect en de relevante ontwikkelingen betreffende het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Tevens wordt beoogd dat de workshops zullen fungeren als een platform voor de gedachtewisseling over witwassen van gelden en terrorismefinanciering en dat deze workshops tegelijkertijd de coöperatie tussen de publieke en private sector ten aanzien van dezelfde twee eerdergenoemde risicogebieden zal faciliteren. Er wordt derhalve verwacht dat participanten zeer intensief met elkaar bezig zullen zijn om een goede start te geven aan het NRA proces. Ter voorbereiding van deze week is er reeds een gezamenlijke “pre-meeting” gehouden en zijn de verschillende sub-werkgroepen daarna onder coördinatie van de respectievelijke teamleiders bij elkaar gekomen voor onder andere een kennismakingsronde.

Wij vertrouwen er derhalve op dat het NRA proces zeer succesvol zal verlopen en de nodige inzicht zal geven ter verdere verbetering van de bestrijding van witwassen van geld en terrorisme financiering in Curaçao.


Willemstad, 6 maart 2018

Minister van Financiën

=============================================Niet-Melders project 19 maart 2017.......

Makelarnan na Kòrsou bou di lupa
FIU i OM ta inisiá ku “proyekto no-mèldu”
FIU Curaçao (Financial Intelligence Unit Curaçao), ántes MOT, a inisiá huntu ku Ministerio Públiko (OM) Kòrsou ku un kampaña dirigí riba promové pa mèldu transakshonnan no-usual i hasi investigashon di kliente, asina yamá ‘cliënten -onderzoek’ pa loke ta trata prosedensha di plaka riba Kòrsou. Meta di “proyekto no-mèldu” ta pa logra mas tantu, mas rápido i mihó forma pa mèldu transakshonnan no-usual na FIU.

Pa kombatí labamentu di plaka, tin vários instansia ku tin ku mèldu transakshonnan no-usual na FIU. Nan ta entre otro banko, notario, bendedó di outo, kasino, ofisina di trùst i makelar. Tambe nan tin ku identifiká nan kliente i den sierto kaso tambe hasi un investigashon di un asina yamá ‘source of funds’. Nan ta indispensabel den nan funshonamentu komo ‘portero’ (poortwachter) den kombatimentu di labamentu di plaka. P’esei ta importante ku nan ta kumpli ku nan deber den lei.
FIU ta husga si un transakshon ku a wòrdu di mèldu komo no-usual ta sospechoso. Dado kaso ku un transakshon ku a wòrdu di mèldu komo no-usual keda apuntá komo sospechoso, ta pasa esaki pa instansianan di investigashon pa kontinuá ku nan investigashon. Dado kaso un instansia no mèldu un transakshon no-usual, òf mèldu esaki pa malu mas lat, e ora ei esaki ta funshoná di forma destabilisante (ondermijnend) i hasiendo uso di kompetensia ilegal. Na e momentu ei Ministerio Públiko por inisiá un investigashon penal.

FIU ta inisiá e kampaña ku supervishon i análisis dirigí riba e merkado di makelar. For di sifranan anual di FIU a sali na kla ku e makelarnan ta mèldu tiki, òf apsolutamente no ta mèldu transakshonnan no-usual na FIU. E resultado di e investigashonnan lo wòrdu diskutí ku Ministerio Públiko. Na e momentu ei lo bai wak si un investigashon penal ta na su lugá.

No ta solamente mester mèldu na FIU. E instansia aki ta un di e tres instansianan supervisor pa loke ta trata kòntròl riba kumplimentu ku "Landsverordening melding ongebruikelijke transacties" (LvMOT) i "Landsverordening identificatie bij dienstverlening" (LID). Kada un instansia ku ta obligá pa mèldu ta obligá pa registrá su mes na FIU pa por mèldu I TAMBE ta obligá pa registrá su mes serka su propio supervisor.

Enfoke riba labamentu di plaka ta importante pa un kombatimentu efektivo di kriminalidat pisá i den kuadro di protekshon di e merkado finansiero-ekonómiko di Kòrsou. Skondiendo e prosedensha di plaka for di krímen ta duna kriminalnan e posibilidat pa funshoná bou di radar di instansianan di investigashon i sigui gosa sin ningun problema di nan plaka prosedente di nan aktonan kriminal.

Mas informashon tokante FIU, kua instansia i grupo profeshonal tin ku mèldu, reglanan ku ta konta pa tur esnan ku tin ku mèldu i kon pa mèldu por haña via wèpsait http://www.fiucuracao.cw


Makelaars op Curaçao onder de loep
FIU en OM starten “niet-melders project”
FIU Curaçao (Financial Intelligence Unit Curaçao), voorheen het MOT, is in samenwerking met het OM gestart met een campagne gericht op het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek en naar de herkomst van geld op Curaçao. Het doel van het “niet melders project” is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU.

Om het witwassen van geld te bestrijden, moeten meldplichtigen zoals bijvoorbeeld banken, notarissen, autohandelaren, casino’s, trustkantoren en makelaars ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Ook moet het FIU hun cliënten identificeren en in voorkomende gevallen ‘source of funds’ onderzoek doen. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun wettelijke verplichtingen op dit gebied nakomen.

De FIU beoordeelt of gemelde ongebruikelijke transacties verdacht zijn. Als een transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan wordt deze doorgestuurd aan opsporingsinstanties voor verder onderzoek. Als meldplichtigen ongebruikelijke transacties niet melden aan de FIU of als zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.

De FIU trapt deze campagne af met het doen van audits en analyses gericht op de makelaars-branche. Uit jaarcijfers van de FIU blijkt dat makelaars weinig of geen ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. De resultaten van de onderzoeken worden met het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao besproken. Daarbij wordt bezien of strafrechtelijk optreden op zijn plaats is.

Niet alleen moeten aan de FIU meldingen worden gedaan. De FIU is op Curaçao ook een van de drie Toezichthouders die controleren op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID). Elke meldplichtige instelling / beroepsgroep is wettelijk verplicht zich te registreren bij de FIU om te kunnen melden EN bij hun eigen Toezichthouder.

De aanpak van witwassen is belangrijk voor de effectieve bestrijding van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt van Curaçao. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om ongestoord van het criminele vermogen te genieten.

Meer informatie over de FIU, welke instellingen en beroepsgroepen moeten melden, de regels die gelden voor meldplichtigen en hoe te melden kunt u vinden op http://www.fiucuracao.cw

  ©2016 - FIU Curacao. All rights reserved