PERSBERICHT 2018-03-07
Willemstad–Conform de huidige planning van de “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF) zal Curaçao in het jaar 2022, evenals dat gebeurde in het jaar 2011, worden geëvalueerd op de naleving van de 40 FATF Financial Action Task Force aanbevelingen. Deze aanbevelingen betreffen de internationale normen om witwassen van geld, financiering van terrorisme en proliferatie van wapens tegen te gaan.

De FATF-aanbevelingen zijn in februari 2012 aangenomen en zijn voor het laatst in november 2017 gewijzigd. Eén van de belangrijkste gevolgen van de herziening is de nieuwe Aanbeveling 1. In deze aanbeveling wordt aangegeven dat elk land haar risico’s van witwassen van geld en terrorismefinanciering moet identificeren, beoordelen en begrijpen.

Om hieraan te kunnen voldoen dient Curaçao een nationale risicobeoordeling/“National Risk Assessment” (NRA) uit te voeren. De regering van Curaçao heeft op voorstel van de Minister van Financiën hiervoor bij landsbesluit een Stuurgroep en een Nationale Werkgroep ingesteld. De Stuurgroep zal in samenwerking met de Wereldbank deze week de eerste “NRA Assessment workshops” organiseren, waarbij gebruik zal worden gemaakt van een door de Wereldbank ontwikkelde “NRA Tool”. De Stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de CIWG en de FIUCommissie inzake het Witwassen van Geld en de Financial Intelligence Unit, geeft gedurende het NRA-proces ook leiding aan de Nationale Werkgroep en is verantwoordelijk voor de eindredactie van het NRA-rapport.

De Nationale Werkgroep is met name belast met het uitvoeren van de NRA en bestaat uit vertegenwoordigers van relevante instanties uit de publieke sector. Ter uitvoering van de verschillende onderdelen van de NRA Tool zijn er uit de Nationale Werkgroep ook sub-werkgroepen gevormd. Afhankelijk van het te behandelen onderwerp door een sub-werkgroep, maken ook participanten vanuit de private sector deel van deze groepen.

De workshops van de Wereldbank vinden deze week plaats bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Tijdens deze workshops zullen de sub-werkgroepen aanvangen met het verzamelen van data over hun aandachtsgebied en zullen zij deze inbrengen voor verwerking in het NRA rapport. Deze dataverzameling zal gedurende het jaar worden voortgezet vanuit alle betrokken sectoren en diensten.
De workshops hebben onder andere als doelstelling de deelnemers kennis te laten maken met het risicoanalyse aspect en de relevante ontwikkelingen betreffende het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Tevens wordt beoogd dat de workshops zullen fungeren als een platform voor de gedachtewisseling over witwassen van gelden en terrorismefinanciering en dat deze workshops tegelijkertijd de coöperatie tussen de publieke en private sector ten aanzien van dezelfde twee eerdergenoemde risicogebieden zal faciliteren. Er wordt derhalve verwacht dat participanten zeer intensief met elkaar bezig zullen zijn om een goede start te geven aan het NRA proces. Ter voorbereiding van deze week is er reeds een gezamenlijke “pre-meeting” gehouden en zijn de verschillende sub-werkgroepen daarna onder coördinatie van de respectievelijke teamleiders bij elkaar gekomen voor onder andere een kennismakingsronde.

Wij vertrouwen er derhalve op dat het NRA proces zeer succesvol zal verlopen en de nodige inzicht zal geven ter verdere verbetering van de bestrijding van witwassen van geld en terrorisme financiering in Curaçao.


Willemstad, 6 maart 2018

Minister van Financiën

=============================================Niet-Melders project 19 maart 2017.......

Makelarnan na Kòrsou bou di lupa
FIU i OM ta inisiá ku “proyekto no-mèldu”
FIU Curaçao (Financial Intelligence Unit Curaçao), ántes MOT, a inisiá huntu ku Ministerio Públiko (OM) Kòrsou ku un kampaña dirigí riba promové pa mèldu transakshonnan no-usual i hasi investigashon di kliente, asina yamá ‘cliënten -onderzoek’ pa loke ta trata prosedensha di plaka riba Kòrsou. Meta di “proyekto no-mèldu” ta pa logra mas tantu, mas rápido i mihó forma pa mèldu transakshonnan no-usual na FIU.

Pa kombatí labamentu di plaka, tin vários instansia ku tin ku mèldu transakshonnan no-usual na FIU. Nan ta entre otro banko, notario, bendedó di outo, kasino, ofisina di trùst i makelar. Tambe nan tin ku identifiká nan kliente i den sierto kaso tambe hasi un investigashon di un asina yamá ‘source of funds’. Nan ta indispensabel den nan funshonamentu komo ‘portero’ (poortwachter) den kombatimentu di labamentu di plaka. P’esei ta importante ku nan ta kumpli ku nan deber den lei.
FIU ta husga si un transakshon ku a wòrdu di mèldu komo no-usual ta sospechoso. Dado kaso ku un transakshon ku a wòrdu di mèldu komo no-usual keda apuntá komo sospechoso, ta pasa esaki pa instansianan di investigashon pa kontinuá ku nan investigashon. Dado kaso un instansia no mèldu un transakshon no-usual, òf mèldu esaki pa malu mas lat, e ora ei esaki ta funshoná di forma destabilisante (ondermijnend) i hasiendo uso di kompetensia ilegal. Na e momentu ei Ministerio Públiko por inisiá un investigashon penal.

FIU ta inisiá e kampaña ku supervishon i análisis dirigí riba e merkado di makelar. For di sifranan anual di FIU a sali na kla ku e makelarnan ta mèldu tiki, òf apsolutamente no ta mèldu transakshonnan no-usual na FIU. E resultado di e investigashonnan lo wòrdu diskutí ku Ministerio Públiko. Na e momentu ei lo bai wak si un investigashon penal ta na su lugá.

No ta solamente mester mèldu na FIU. E instansia aki ta un di e tres instansianan supervisor pa loke ta trata kòntròl riba kumplimentu ku "Landsverordening melding ongebruikelijke transacties" (LvMOT) i "Landsverordening identificatie bij dienstverlening" (LID). Kada un instansia ku ta obligá pa mèldu ta obligá pa registrá su mes na FIU pa por mèldu I TAMBE ta obligá pa registrá su mes serka su propio supervisor.

Enfoke riba labamentu di plaka ta importante pa un kombatimentu efektivo di kriminalidat pisá i den kuadro di protekshon di e merkado finansiero-ekonómiko di Kòrsou. Skondiendo e prosedensha di plaka for di krímen ta duna kriminalnan e posibilidat pa funshoná bou di radar di instansianan di investigashon i sigui gosa sin ningun problema di nan plaka prosedente di nan aktonan kriminal.

Mas informashon tokante FIU, kua instansia i grupo profeshonal tin ku mèldu, reglanan ku ta konta pa tur esnan ku tin ku mèldu i kon pa mèldu por haña via wèpsait http://www.fiucuracao.cw


Makelaars op Curaçao onder de loep
FIU en OM starten “niet-melders project”
FIU Curaçao (Financial Intelligence Unit Curaçao), voorheen het MOT, is in samenwerking met het OM gestart met een campagne gericht op het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek en naar de herkomst van geld op Curaçao. Het doel van het “niet melders project” is dat er meer, tijdige en betere meldingen van ongebruikelijke transacties worden gedaan aan de FIU.

Om het witwassen van geld te bestrijden, moeten meldplichtigen zoals bijvoorbeeld banken, notarissen, autohandelaren, casino’s, trustkantoren en makelaars ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Ook moet het FIU hun cliënten identificeren en in voorkomende gevallen ‘source of funds’ onderzoek doen. Deze zogenoemde ‘poortwachters’ zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun wettelijke verplichtingen op dit gebied nakomen.

De FIU beoordeelt of gemelde ongebruikelijke transacties verdacht zijn. Als een transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt dan wordt deze doorgestuurd aan opsporingsinstanties voor verder onderzoek. Als meldplichtigen ongebruikelijke transacties niet melden aan de FIU of als zij dit opzettelijk te laat doen, dan werkt dit ondermijnend en concurrentievervalsend. Bij dergelijk verzuim kan het OM strafrechtelijk optreden.

De FIU trapt deze campagne af met het doen van audits en analyses gericht op de makelaars-branche. Uit jaarcijfers van de FIU blijkt dat makelaars weinig of geen ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. De resultaten van de onderzoeken worden met het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao besproken. Daarbij wordt bezien of strafrechtelijk optreden op zijn plaats is.

Niet alleen moeten aan de FIU meldingen worden gedaan. De FIU is op Curaçao ook een van de drie Toezichthouders die controleren op de naleving van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID). Elke meldplichtige instelling / beroepsgroep is wettelijk verplicht zich te registreren bij de FIU om te kunnen melden EN bij hun eigen Toezichthouder.

De aanpak van witwassen is belangrijk voor de effectieve bestrijding van zware criminaliteit en de bescherming van de financieel-economische markt van Curaçao. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om ongestoord van het criminele vermogen te genieten.

Meer informatie over de FIU, welke instellingen en beroepsgroepen moeten melden, de regels die gelden voor meldplichtigen en hoe te melden kunt u vinden op http://www.fiucuracao.cw

  ©2016 - FIU Curacao. All rights reserved